En skuldsatt kung
Ett folk i uppror
Och hur ska Sverige tillbe Gud?
Välkomna till Västerås riksdag!

Religionssamtal mellan Olaus Petri och Peder Galle i Västerås. Målning av Gustaf Hellqvist.

2027 är det 500 år sedan Sverige började lösgöra sig från den katolska påvekyrkan och inledde en process mot ett nytt sätt att fira gudstjänst och tillbe Gud – protestantismen.

Det här var en lång och konfliktfylld process som inte fullbordades förrän nästan 70 år senare med Uppsala möte 1593. Processen kantades av uppror, avrättningar och folk som fick gå i landsflykt när kung Gustav Vasa beslutade – kungen ska bestämma över kyrkan! Men i Västerås 1527 tas de första stegen.

Följ med in i en tid och en process som ställer de stora frågorna:
Hur ska vi tillbe Gud?
Vem ska styra kyrkan?
Kommer Sverige kunna bli behålla sin frihet och göra sig fri från skuld?

Vår vision

Vi vill högtidlighålla och levandegöra den viktiga reformationsriksdagen på plats i Västerås i juni 2027. Vi ser framför oss en vecka av aktiviteter i kyrkan, i staden och på gator och torg:

  • En akademisk sida med föredrag och debatter av och med företrädare från olika samfund; katoliker, protestanter, ortodoxa och frikyrkliga.
  • En dramatiserande sida där skådespelare och andra aktörer gestaltar debatterna, personerna och händelserna. Möt Gustav Vasa, Olaus Petri, Laurentius Andrae, Biskop Brask, Kristina Gyllenstierna och andra tongivande personer
  • En återskapande sida med landsknektar, marknadsfolk, västeråsborgare och andra som tar staden tillbaka till 1527.

Bakom initiativet står en grupp historieaktiva och re-enactors som bland annat genomförde Gustav Vasas intåg i Stockholm 500 år i juni 2023. I projektgruppen ingår:

David Lindén, historiker
Hjalmar Olsson, Ord & Vision, producent
Johanna Nybelius Lindén, musipedagog

Diskussioner förs nu med Västerås domkyrka och stift där biskop Mogren ställt sig positiv till ett samarbete.

Samarbetspartners

Övriga tilltänkta samarbetspartners:
Västerås stad
Landshövdingen över Västmanlands län
Västmanlands teater
Sveriges Kristna Råd, SKR
VLT
Teologer och samfund med anknytning till tiden och staden

Vill du eller din organisation vara med? Kontakta oss på info@vasteras1527.se.

Följ vägen till riksdagen 1527 månad för månad på Upproren mot Gustav Vasa.

Gustaf Vasa anklagar biskop Peder Sunnanväder inför domkapitlet i Västerås 1523.
Målning av Ernst Josephson 1875, Länsmuseet i Gävle

Bakgrunden hittar du på Befrielsekriget.

Gustav Eriksson hindrar sina mannar från att supa sig fulla efter slaget om Västerås 1521.
Målning i Västerås stadshus.